Bài Mới

 • Đường Về Bến Giác, tuần lễ 12.10.2016: Lời phật dạy hóa giải phiền não giúp cho tâm an lạc.

  Đường Về Bến Giác, tuần lễ 12.10.2016: Lời phật dạy hóa giải phiền não giúp cho tâm an lạc.

   Kính chư Đồng hương và Phật tử Trân trọng kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh Phật Giáo Đường Về Bến Giác, tiếng nói đồng hành  của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – UBCV, tuần lễ  12.10.2016 Bấm vào link thu lại: http://kiwi6.com/file/pruzo3td u2                 […]

 • Phật pháp với TT Thích Giác Đẳng: Bậc Thánh Như Ong Hút Mật Hoa

  Phật pháp với TT Thích Giác Đẳng: Bậc Thánh Như Ong Hút Mật Hoa

  Bậc Thánh vào làng xóm Như ong đến vườn hoa Lấy mật xong bay xa Không hại gì hương sắc Chánh văn kệ ngôn pháp cú do Thượng Tọa Giác Đẳng dịch từ Pali Yathaapi bhamaro puppha.m va.n.nagandha.m ahe.thaya.m Pa.leti rasamaadaaya eva.m gaame munii care. Minh Hạnh chuyển biên: TT […]

 • Đường Về Bến Giác, tuần lễ 12.03.2016: Lằn ranh giữa tốt và xấu theo cách nhìn của Phật Pháp

  Đường Về Bến Giác, tuần lễ 12.03.2016: Lằn ranh giữa tốt và xấu theo cách nhìn của Phật Pháp

  Chương Trinh phát thanh Đường Về Bến Giác, tuần lễ 12.03.2016 CT-ĐVBG-12.03.2016 (CT209) Lằn ranh giữa tốt và xấu theo cách nhìn của Phật Pháp  Kính chư Đồng hương và Phật tử Trân trọng kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh Phật Giáo Đường Về Bến Giác, tiếng […]

 • LS. Đỗ Thái Nhiên – Xả Lũ Trị

  LS. Đỗ Thái Nhiên – Xả Lũ Trị

  ĐỖ THÁI NHIÊN Một gia đình chia nhau cai trị quốc gia. Gia đình kia đang thực hiện tham vọng “gia đình trị”. Công an khống chế toàn xã hội với sự hổ trợ của côn đồ, gọi là “công an trị”. Đảng tự phong là chủ nhân ông của […]

 • Minh Triết Trong Đời Sống – Hòn Ðá Ném Ði

  Minh Triết Trong Đời Sống – Hòn Ðá Ném Ði

  Văn hào Nga Leon Tonstoï có kể câu chuyện ngụ-ngôn như sau: “Có một người hành-khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu có để xin bố-thí. Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi […]